Kosovare Olluri

Kosovare Olluri

Data Scientist – Analytics

Kosovareer en erfaren konsulent og en habil forsker og data scientist. Hennes forskerbakgrunn omhandler advansertematematiske modeller for mysterier på soloverflaten. Hennes teoretiske modeller har siden blitt bekreftet av observasjoner fra NASA’s romsonde. Dette illustrerer Kosovares nysgjerrighet, spisskompetanse på matematikk og kreative analytiske tilnærming. Medflere år i konsulentbransjen som ekspert på utvikling av løsninger for system-integrasjoner, vet Kosovare bede enn de fleste også hvordan forretningsdata kritisk henger sammen med Analyse –og også ikke alltid henger sammen som de skal!

Kosovare har gjennom sin forskning bidratt til videreutvikling av en av verdens ledende solatmosfæremodell. Der har hun anvendt og utviklet avanserte teknikker for å løse komplekse matematiske og numeriske problemer. På grunn av teknologisk fremskritt innen high perfomance computing har det endelig vært mulig å utføre disse beregningene. Hun har videre utviklet verktøy for å kunne analysere og visualisere store datamengder fra simulert og real data, både gjennom postprossesering og i sanntid. Kosovare har derfor lang erfaring med Big Data.

kol@nextbridge.no

+47 47022605

Teamtailor

Merkevarebygging for arbeidsgiver fra Teamtailor