Tuva Hope har bred erfaring med data-og bildeanalyser, modellberegninger og metodeutvikling fra forskning, og trives godt med å jobbe med utfordrende og krevende oppgaver. Hun har bakgrunn innen fysikk, med doktorgrad i medisinsk fysikk fra NTNU og 10 årserfaring som forsker innen medisinsk fysikk. I sitt forskningsarbeid hadde hun spesielt fokus på utvikling og implementering av avanserte matematiske modeller av biologiske prosesser brukt i bildediagnostikk. Dette har gitt henne sterke analytiske egenskaper, matematisk forståelse, og evnen til å behandle store sammensatte datasett og komplekse systemer. Modellene hun har vært med på å utvikle og implementere blir nå brukt i flere pågående forskningsprosjekter innen demens, kreft, MS m.m. ved Oslo Universitetssykehus.

tho@nextbridge.no

Bli min kollega

Teamtailor

Merkevarebygging for arbeidsgiver fra Teamtailor